Dotacje unijne


PROJEKTY UNIJNE

KORZYSTAMY Z DOTACJI

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Hasło programu:
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Beneficjent:
KONSTRUKCJE ŻYWIEC S.C. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki

Wartość projektu: 1 615 011,60 PLN

Wartość dofinansowania: 749 977,97 PLN

Projekt:

„Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy 'Konstrukcje Żywiec’ s.c. poprzez transfer i komercjalizację nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach produkcji”

Celem projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej spółki Konstrukcje Żywiec wśród producentów konstrukcji stalowych. Przewagę tę zamierza się osiągnąć poprzez transfer i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu zastosowania ich w procesie produkcji lekkich konstrukcji hal stalowych dla przemysłu, handlu i budownictwa.

Realizacja projektu związana jest przede wszystkim z wprowadzeniem innowacyjności procesowej związanej z automatyzacją procesów spawania wzdłużnego elementów konstrukcyjnych hal dwoma palnikami jednocześnie. I tak środki z dofinansowania RPO WSL projektu przeznaczone są w głównej mierze na zakup portalu spawalniczego, umożliwiającego automatyzację procesu spawania elementów konstrukcyjnych (blachownic) o długości do 15 m w spawach wzdłużnych, do 1,5 m w spawach poprzecznych oraz do 1,5 m w spawach pionowych. Zakup portalu pozwala również na spawanie środników ( elementów wzmacniających blachownice) o zmiennej geometrii oraz wykonywanie spawów poprzecznych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w zakupionym portalu spawalniczym charakteryzują się zasięgiem światowym oraz krajowym, stosowanym poniżej 3 lat. Oprócz zakupu portalu środki pomocowe wsparły zakup suwnicy natorowej o rozpiętości ok. 12 m o o ciężarze udźwigu 6,3 t – sterowanej za pomocą fal radiowych – umożliwiającej przemieszczanie elementów konstrukcyjnych między poszczególnymi etapami technologicznymi produkcji hal stalowych blachownicowych.

W ramach projektu wspartego dofinansowaniem ze środków RPO WSL wykonany został remont hali produkcyjnej, przede wszystkim w celu jej przystosowania do wymogów technologicznych i instalacyjnych zakupionych maszyn i urządzeń. Remontem objęta została powierzchnia 2 565,50 m2 hali, z czego 1 800 m2 zostało wyremontowane z pomocą środków z RPO WSL. W ramach remontu zostały wykonane następujące prace:

 • remont dachu, w tym m.in. założenie nowego ocieplenia i pokrycia dachu,
 • wymiana zniszczonych świetlików dachowych na nowoczesne, energooszczędne świetliki aluminiowe
 • wymiana okien na okna energooszczędne,
 • wymiana bram wjazdowych w hali produkcyjnej na ocieplane bramy segmentowe,
 • wymiana niefunkcjonującej instalacji grzewczej na nowoczesne nagrzewnice powietrzno-wodne,
 • ocieplenie ścian hali produkcyjnej przy pomocy styropianu, a także obłożenie ścian płytami z blachy trapezowej,
 • wykonanie torowiska pod suwnicę.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Informacje Źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdująsię na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Hasło programu:
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Beneficjent:
KONSTRUKCJE ŻYWIEC S.C. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki

Wartość projektu: 1 528 660,00 PLN

Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt:

„Działania modernizacyjne i eksportowe w S.C. Konstrukcje Żywiec – elementem budowy wzrostu przewagi konkurencyjnej i wzrostu zatrudnienia”

Celem projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) jest budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Konstrukcje Żywiec S.C. na rynku krajowym i zagranicznym oraz wzrost zatrudnienia. Przewagę tą zamierzamy osiągnąć poprzez działania modernizacyjne polegające na częściowej automatyzacji procesu technologicznego produkcji konstrukcji stalowych. Dzięki tym działaniom wprowadzimy na rynek ulepszone produkty ( za względu na szeroko rozumianą jakość) oraz nowe usługi (trasowanie, cięcie, wiercenie, frezowanie i znakowanie konstrukcji wielkogabarytowych). Automatyzacja procesu produkcyjnego dotyczy wyeliminowania ręcznej fazy trasowania, cięcia, wiercenia, frezowania otworów i znakowania wyrobów gotowych.

Inwestycja, zatem będzie wiązała się z rozwojem już prowadzonej działalności i polegać będzie na wprowadzenia innowacyjności procesowej, związanej z automatyzacją fazy wyznaczania miejsc i parametrów otworów montażowych w konstrukcjach oraz ich oznaczenia wg dokumentacji technicznej. Innowacyjność w procesie technologicznym zapewnia automatyczna linia tnąco-wiercąca. W linii tej będą zastosowane nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, stosowane w kraju ( w sektorze produkcji konstrukcji stalowych) przez okres nieprzekraczający 3 lat.

W skład linii tnąco-wiercącej wchodzą następujące maszyny i urządzenia:

 • automatyczna przecinarka taśmowa – pozwala szybko i precyzyjnie ciąć materiał na wymagane długości,
 • automatyczna jednostka wiercąca – umożliwia wykonywania otworów różnego typu w różnych metalach, zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • automatyczny system podający i odbierający materiał – pozwala na przemieszczanie profili metalowych na podajniku, podczas pracy maszyny,
 • jednostka trasująco-znakująca – bardzo ważna przy produkcji złożonych skomplikowanych konstrukcji ze względu na stosowaną obecnie technologię montażu,
 • oprogramowanie inżynierskie 3D CAD/CAM w wersji OEM – pozwoli na wizualizację wirtualnych trójwymiarowych modeli,

W ramach projektu zrealizowanego przy użyciu wsparcia ze środków RPO WŚL został wykonany również remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników o powierzchni 141 m2.

W ramach remontu wykonano:

 • wymianę istniejącej posadzki lastrykowej na antypoślizgową o powierzchni 141 m2,
 • likwidację 6 progów,
 • wymianę okien drewnianych na okna energooszczędne – 5 sztuk,
 • wymianę balustrad na poręcze i balustrady przystosowane do osób niepełnosprawnych – 16,8 mb,
 • wykonanie 2 sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Informacje Źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Hasło programu:
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Beneficjent:
KONSTRUKCJE ŻYWIEC S.C. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki

Wartość projektu: 1 537 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt:

„Wzrost konkurencyjności Konstrukcji Żywiec S.C. poprzez zastosowanie technologii 3D w tworzeniu rurowych kratownic przestrzennych”

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie automatyzacji w ciągu technologicznym związanym z produkcją rurowych kratownic przestrzennych, które stanowią jedną ze stosowanych technologii wykonywania konstrukcji szkieletowych obiektów budowlanych. Mechanizacja dotyczy wyeliminowania etapu ręcznego przecinania rur konstrukcyjnych na zadany wymiar/kąt – co biorąc pod uwagę gabaryty tych elementów – jest bardzo trudne i czasochłonne.
Inwestycja zatem dotyczy częściowej modernizacji już prowadzonej działalności, tj. zmiany procesu produkcyjnego rurowych kratownic przestrzennych. Zmiana ta polega na wprowadzeniu do ciągu technologicznego nowoczesnych urządzeń gwarantujących automatyzację w/w produkcji, tj.:

 • 1) Wypalarki plazmowo-gazowej z głowicą 3 D

Jest to urządzenie przeznaczone do cięcia i ukosowania rur. Cięcie gazowe polega na stapianiu i wyrzucaniu materiału ze szczeliny silnie skoncentrowanym łukiem plazmowym. Łuk plazmowy jest zjonizowanym gazem o dużej energii kinetycznej. Zajarzanie łuku odbywa się za pomoca inpulsu prądu o dużym natężeniu. Wycinanie może również odbywać się użyciu gazu. Wypalarka wyposażona jest w głowicę, która umożliioa cięcie metali bezpośrednio z elektronicznej dokumentacji technicznej, gdzie wczytywane będą pliki 3D z odpowiednim kształtem dla danej rury. Głowica tnąca może wykonać odpowiednie ukosowanie rury przygotowując ją pod odpowiednie spoiny. Wysoka dokładność pozycjonowania głowicy oraz zastosowanie technologii cięcia plazmą zamiast cięcia palnikiem acetylenowym, eliminuje ryzyko niedopasowania do siebie obrabianych elementów już za pierwszym razem. Cały proces sterowany będzie nowoczesnym sterownikiem CNC, umożliwiającym polepszenie dokładności i wydajności produkcji. Zastosowanie wielu narzędzi z pozycjonowaniem sterowanym numerycznie pozwala na pełne przygotowanie produkcji związanej ze spawanymi konstrukcjami budowlanymi i przemysłowymi.

 • 2) Obrotowego systemu pozycjonującego

Jest to system, za pomocą, którego można w bardzo krótkim czasi ewykonywać obracanie, pod odpowiednim kątem, bardzo ciężkim elementów konstrukcyjnych ( o różnych kształtach),  przeznaczonych do spawania, tj. bez potrzeby używania suwnicy.
Zakup sterowanej numerycznie wypalarki zastępuje ręczną pracę  pracowników przy wycinaniu  – za pomocą palnika – właściwego kształtu rury, która następnie jest szlifowana i ukosowana także ręcznie. Natomiast zakup obrotników umożliioa ułożenie spawanych elementów w taki sposób, aby ograniczyć do minimum wymuszoną pozycję ciała spawaczy.
Dzięki realizacji projektu spółka :

 • zwiększy ilość produkowanych konstrukcji stalowych
 • skróci czas realizacji zamówień
 • poprawi jakość swoich produktów
 • zwiększy przychody ze sprzedaży konstrukcji stalowych
 • poprawi warunki BHP
 • wejdzie na nowe rynki zbytu w kraju
 • rozpocznie działalność eksportową
 • zwiększy zatrudnienie.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Informacje Źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl