KOLEJNY DUŻY OBIEKT w OLKUSZU


Podpisaliśmy kontrakt na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali produkcyjnej o powierzchni 11500 m2.

Więcej informacji wkrótce.