POSTĘP PRAC W WILKOWICACH


Prowadzone są intensywne roboty budowlane przy budowie hali produkcyjno – magazynowej w Wilkowicach.