PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ODBIORÓW…


Na budowach w Żywcu i Skoczowie pracę są już na ukończeniu. Zaczynamy przygotowywać się do odbiorów.