TRWAJĄ PRACE w MAZAŃCOWICACH


Trwają prace przy realizacji kontraktu Polmotors. Obecnie montowana jest konstrukcja stalowa hali.