KOLEJNE ZLECENIE W WILKOWICACH


Jako generalny wykonawca wybudujemy halę wraz z budynkiem biurowym i zagospodarowaniem terenu dla firmy Techsystem.

Łączna powierzchnia użytkowa to ok 1500 m2.