Działania modernizacyjne i eksportowe w S.C. Konstrukcje Żywiec – elementem budowy wzrostu przewagi konkurencyjnej i wzrostu zatrudnienia


Celem projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) jest budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Konstrukcje Żywiec S.C. na rynku krajowym i zagranicznym oraz wzrost zatrudnienia. Przewagę tą zamierzamy osiągnąć poprzez działania modernizacyjne polegające na częściowej automatyzacji procesu technologicznego produkcji konstrukcji stalowych. Dzięki tym działaniom wprowadzimy na rynek ulepszone produkty ( za względu na szeroko rozumianą jakość) oraz nowe usługi (trasowanie, cięcie, wiercenie, frezowanie i znakowanie konstrukcji wielkogabarytowych). Automatyzacja procesu produkcyjnego dotyczy wyeliminowania ręcznej fazy trasowania, cięcia, wiercenia, frezowania otworów i znakowania wyrobów gotowych.

Inwestycja, zatem będzie wiązała się z rozwojem już prowadzonej działalności i polegać będzie na wprowadzenia innowacyjności procesowej, związanej z automatyzacją fazy wyznaczania miejsc i parametrów otworów montażowych w konstrukcjach oraz ich oznaczenia wg dokumentacji technicznej. Innowacyjność w procesie technologicznym zapewnia automatyczna linia tnąco-wiercąca. W linii tej będą zastosowane nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, stosowane w kraju ( w sektorze produkcji konstrukcji stalowych) przez okres nieprzekraczający 3 lat.

W skład linii tnąco-wiercącej wchodzą następujące maszyny i urządzenia:

  • automatyczna przecinarka taśmowa – pozwala szybko i precyzyjnie ciąć materiał na wymagane długości,
  • automatyczna jednostka wiercąca – umożliwia wykonywania otworów różnego typu w różnych metalach, zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • automatyczny system podający i odbierający materiał – pozwala na przemieszczanie profili metalowych na podajniku, podczas pracy maszyny,
  • jednostka trasująco-znakująca – bardzo ważna przy produkcji złożonych skomplikowanych konstrukcji ze względu na stosowaną obecnie technologię montażu,
  • oprogramowanie inżynierskie 3D CAD/CAM w wersji OEM – pozwoli na wizualizację wirtualnych trójwymiarowych modeli,

W ramach projektu zrealizowanego przy użyciu wsparcia ze środków RPO WŚL został wykonany również remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników o powierzchni 141 m2.

W ramach remontu wykonano:

  • wymianę istniejącej posadzki lastrykowej na antypoślizgową o powierzchni 141 m2,
  • likwidację 6 progów,
  • wymianę okien drewnianych na okna energooszczędne – 5 sztuk,
  • wymianę balustrad na poręcze i balustrady przystosowane do osób niepełnosprawnych – 16,8 mb,
  • wykonanie 2 sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Informacje Źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Hasło programu:
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Beneficjent:
KONSTRUKCJE ŻYWIEC S.C. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki

Wartość projektu: 1 537 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN