Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy 'Konstrukcje Żywiec’ s.c. poprzez transfer i komercjalizację nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach produkcji


Celem projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej spółki Konstrukcje Żywiec wśród producentów konstrukcji stalowych. Przewagę tę zamierza się osiągnąć poprzez transfer i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu zastosowania ich w procesie produkcji lekkich konstrukcji hal stalowych dla przemysłu, handlu i budownictwa.

Realizacja projektu związana jest przede wszystkim z wprowadzeniem innowacyjności procesowej związanej z automatyzacją procesów spawania wzdłużnego elementów konstrukcyjnych hal dwoma palnikami jednocześnie. I tak środki z dofinansowania RPO WSL projektu przeznaczone są w głównej mierze na zakup portalu spawalniczego, umożliwiającego automatyzację procesu spawania elementów konstrukcyjnych (blachownic) o długości do 15 m w spawach wzdłużnych, do 1,5 m w spawach poprzecznych oraz do 1,5 m w spawach pionowych. Zakup portalu pozwala również na spawanie środników ( elementów wzmacniających blachownice) o zmiennej geometrii oraz wykonywanie spawów poprzecznych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w zakupionym portalu spawalniczym charakteryzują się zasięgiem światowym oraz krajowym, stosowanym poniżej 3 lat. Oprócz zakupu portalu środki pomocowe wsparły zakup suwnicy natorowej o rozpiętości ok. 12 m o o ciężarze udźwigu 6,3 t – sterowanej za pomocą fal radiowych – umożliwiającej przemieszczanie elementów konstrukcyjnych między poszczególnymi etapami technologicznymi produkcji hal stalowych blachownicowych.

W ramach projektu wspartego dofinansowaniem ze środków RPO WSL wykonany został remont hali produkcyjnej, przede wszystkim w celu jej przystosowania do wymogów technologicznych i instalacyjnych zakupionych maszyn i urządzeń. Remontem objęta została powierzchnia 2 565,50 m2 hali, z czego 1 800 m2 zostało wyremontowane z pomocą środków z RPO WSL. W ramach remontu zostały wykonane następujące prace:

  • remont dachu, w tym m.in. założenie nowego ocieplenia i pokrycia dachu,
  • wymiana zniszczonych świetlików dachowych na nowoczesne, energooszczędne świetliki aluminiowe
  • wymiana okien na okna energooszczędne,
  • wymiana bram wjazdowych w hali produkcyjnej na ocieplane bramy segmentowe,
  • wymiana niefunkcjonującej instalacji grzewczej na nowoczesne nagrzewnice powietrzno-wodne,
  • ocieplenie ścian hali produkcyjnej przy pomocy styropianu, a także obłożenie ścian płytami z blachy trapezowej,
  • wykonanie torowiska pod suwnicę.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Informacje Źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdująsię na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Hasło programu:
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Beneficjent:
KONSTRUKCJE ŻYWIEC S.C. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki

Wartość projektu: 1 528 660,00 PLN

Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN