Wzrost konkurencyjności Konstrukcji Żywiec S.C. poprzez zastosowanie technologii 3D w tworzeniu rurowych kratownic przestrzennych


Przedmiotem projektu jest wprowadzenie automatyzacji w ciągu technologicznym związanym z produkcją rurowych kratownic przestrzennych, które stanowią jedną ze stosowanych technologii wykonywania konstrukcji szkieletowych obiektów budowlanych. Mechanizacja dotyczy wyeliminowania etapu ręcznego przecinania rur konstrukcyjnych na zadany wymiar/kąt – co biorąc pod uwagę gabaryty tych elementów – jest bardzo trudne i czasochłonne.
Inwestycja zatem dotyczy częściowej modernizacji już prowadzonej działalności, tj. zmiany procesu produkcyjnego rurowych kratownic przestrzennych. Zmiana ta polega na wprowadzeniu do ciągu technologicznego nowoczesnych urządzeń gwarantujących automatyzację w/w produkcji, tj.:

  • 1) Wypalarki plazmowo-gazowej z głowicą 3 D

Jest to urządzenie przeznaczone do cięcia i ukosowania rur. Cięcie gazowe polega na stapianiu i wyrzucaniu materiału ze szczeliny silnie skoncentrowanym łukiem plazmowym. Łuk plazmowy jest zjonizowanym gazem o dużej energii kinetycznej. Zajarzanie łuku odbywa się za pomoca inpulsu prądu o dużym natężeniu. Wycinanie może również odbywać się użyciu gazu. Wypalarka wyposażona jest w głowicę, która umożliioa cięcie metali bezpośrednio z elektronicznej dokumentacji technicznej, gdzie wczytywane będą pliki 3D z odpowiednim kształtem dla danej rury. Głowica tnąca może wykonać odpowiednie ukosowanie rury przygotowując ją pod odpowiednie spoiny. Wysoka dokładność pozycjonowania głowicy oraz zastosowanie technologii cięcia plazmą zamiast cięcia palnikiem acetylenowym, eliminuje ryzyko niedopasowania do siebie obrabianych elementów już za pierwszym razem. Cały proces sterowany będzie nowoczesnym sterownikiem CNC, umożliwiającym polepszenie dokładności i wydajności produkcji. Zastosowanie wielu narzędzi z pozycjonowaniem sterowanym numerycznie pozwala na pełne przygotowanie produkcji związanej ze spawanymi konstrukcjami budowlanymi i przemysłowymi.

  • 2) Obrotowego systemu pozycjonującego

Jest to system, za pomocą, którego można w bardzo krótkim czasi ewykonywać obracanie, pod odpowiednim kątem, bardzo ciężkim elementów konstrukcyjnych ( o różnych kształtach),  przeznaczonych do spawania, tj. bez potrzeby używania suwnicy.
Zakup sterowanej numerycznie wypalarki zastępuje ręczną pracę  pracowników przy wycinaniu  – za pomocą palnika – właściwego kształtu rury, która następnie jest szlifowana i ukosowana także ręcznie. Natomiast zakup obrotników umożliioa ułożenie spawanych elementów w taki sposób, aby ograniczyć do minimum wymuszoną pozycję ciała spawaczy.
Dzięki realizacji projektu spółka :

  • zwiększy ilość produkowanych konstrukcji stalowych
  • skróci czas realizacji zamówień
  • poprawi jakość swoich produktów
  • zwiększy przychody ze sprzedaży konstrukcji stalowych
  • poprawi warunki BHP
  • wejdzie na nowe rynki zbytu w kraju
  • rozpocznie działalność eksportową
  • zwiększy zatrudnienie.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.