O společnosti


Na polském trhu působíme již od roku 1989. V době našeho podnikání jsme pro významné polské společnosti a korporace postavili několik objektů vybudovaných v souladu se všemi požadavky ohledně zajištění bezpečí, trvanlivosti a funkcionality stavby.
V rámci naši obchodní činnosti nabízíme především řízení a vedení stavebních investic, kterých předmětem je stavba skladovacích a výrobních hal a logistických center. Stavíme i inženýrské stavby, výstavní a obchodní haly, administrativní budovy a další obdobné objekty. Naše stavby realizujeme komplexně, včetně jejich napojení na dopravní cesty (silniční sítě) a terénního uspořádání areálu stavby, také se zajištěním požadovaných instalačních a síťových připojení a s vybavením všemi druhy interiérových instalaci.
Máme mnohaleté zkušenosti v řízení stavebních prací, které zahrnují mj. zpracování návrhu s ohledem na finanční efektivitu investice a vyloučením negativních finančních dopadů vzniklých podceněním nebo přeceněním investičních nákladu, pak samotnou realizaci montážních a stavebních prací, vedených podle přesně určených norem a s využitím moderních technických a technologických řešení. Tyto práce zahrnují i zkušební testy a následné předání hotového objektu k provozu.
Celý výrobní proces je dohlížen zkušeným a kvalifikovaným odborným personálem (návrháři, stavbyvedoucí a funkční zaměstnanci, odborní specialisté a inženýři).
Značka KONSTRUKCJE ŻYWIEC® není jen hlavní vykonavatel investic, ale také výrobce ocelových konstrukcí (vlastníme moderní strojní vybavení výroby) a dodavatel montáže stavebních celků, průčelí a střešních konstrukcí.
Komplexní vedení stavby, dohled nad jednotlivými fázemi výstavby a součinnosti naších subjektů umožňuje nám hladce a včasně realizovat naše zakázky a na druhé straně zajišťuje optimalizaci finančních nákladů na realizaci stavby.